محل تبلیغات شما

ویژگی کسب ‌و کار در جهان امروزی، رقابت سریع و پیچیده است. در چنین محیطی، سازمان ‌ها باید آماده تحولات نو به ‌نو باشند. یکی از عواملی که از یک ‌سو تغییر را ایجاد می ‌کند و از سوی دیگر آن را توانمند می ‌سازد فناوری اطلاعات است. برای بهره ‌گیری از این فناوری، سازمان ‌های سنتی به ‌ناچار باید دست به تحولاتی در شیوه‌ های قدیمی کار خود بزنند. بنابراین، بازمهندسی فرایندهای کسب‌ و کار از سوی صاحب‌ن ظران بزرگ مدیریت نوین برای تطابق با تغییرات گریپذیر و بهره‌ گیری از فناوری اطلاعاتی در کسب ‌و کار در دهه ‌های اخیر پیشنهاد شده است. رویکرد اصلی این کتاب مبتنی بر کاربرد و پیاده‌ سازی بازمهندسی فرایندهای کسب‌ و کار در سازمان است.

مشاهده و خرید کتاب

سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹

دیدگاه های پولی میزس

سرمایه و ساختار آن

کار ,کسب ,سازمان ,‌های ,کتاب ,فناوری ,کار در ,و کار ,از سوی ,بازمهندسی فرایندهای ,فرایندهای کسب‌

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پایگاه فروش و خدمات طراحی و اجرای استخر طراحی سایت فراسوی هنر coolingfanyy کرکره برقی بهار نارنج دیدارِ عاشقانه بازی های سال 2020 moshaver.avablog.ir خرید ملک در ترکیه